Sitatlar

Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Türkiyə Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanda deyil, bütün türk dünyasında tanınan və…

Vladimir Putin

Rusiya Federasiyasının Prezidenti

Postsovet məkanındakı heç də bütün dövlətlərdə Azərbaycan Prezidenti kimi belə…

Corc Volker Buş

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevin şəksiz liderliyinə, cəsarətinə, misilsiz dünyagörüşünə və natiqlik istedadına…

Süleyman Dəmirəl

Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti

Hörmətli Heydər Əliyev dostumdur, qardaşımdır, Azərbaycan Respublikasının Prezidentidir. Onunla uzun…

Jak Şirak

Fransanın sabiq Prezidenti

Bu qeyri-adi şəxsiyyət Azərbaycanı çiçəklənmə yoluna gətirib çıxarmışdır. Müxtəlif görüşlərimiz…

Gerhard Şröder

Almaniya Federativ Respublikasının sabiq Kansleri

Heydər Əliyevin simasında Azərbaycan Respublikası uzun illər ərzində ölkənin bütün…

Toni Bleyer

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının sabiq Baş naziri

Heydər Əliyev Azərbaycanın böyük lideri idi. O, böhranlar dövründə öz…

Dzünitiro Koidzumi

Yaponiyanın sabiq Baş naziri

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqillik qazanmasının, ölkənin bugünkü inkişafının təməlini…

Bill Klinton

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Demokratiya və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən müstəqil dövlət kimi…

Hu Szintao

Çin Xalq Respublikasının sabiq Sədri

Beynəlxalq aləmdə tanınmış siyasətçi, Çin Xalq Respublikasına dostluq münasibəti bəsləyən,…

Seyid Məhəmməd Hatəmi

İran İslam Respublikasının sabiq Prezidenti

Prezident Heydər Əliyev yenicə ayağa qalxan Azərbaycan Respublikasının sabitlik və…

Nursultan Nazarbayev

Qazaxıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Görkəmli siyasi xadim, çox dərin zəkaya və heyranedici cazibə qüvvəsinə…

Emoməli Rəhmon

Tacikistan Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyevin adı doğma torpaqla qırılmaz surətdə bağlıdır. Müstəqil və…

Georgi Parvanov

Bolqarıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Hörmətli siyasətçi və dövlət xadimi kimi Heydər Əliyevin adı və…

İslam Kərimov

Özbəkistan Respublikasının sabiq Prezidenti

Azərbaycanın müstəqilliyinin təşəkkülündə və möhkəmlənməsində, beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsində, ölkələrimiz…

Barak Obama

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və məqsədyönlülüyü nəticəsində Şərq-Qərb enerji dəhlizinin əsası…

Vladimir Voronin

Moldova Respublikasının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyev bütün həyatını doğma xalqına, öz ana Vətəninə fədakarcasına…

Əhməd Necdət Sezər

Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti

Uca şəxsiyyətinizin tərifəlayiq liderliyi altında müstəqil, demokratik bir dövlət olan…

Kraliça II Elizabet

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının keçmiş Kraliçası

Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafında və ölkələrimiz arasında əlaqələrin gücləndirilməsində əvəzsiz…

Corc Herbert Volker Buş

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində onun təşəkkülündə oynadığı…

Əsgər Akayev

Qırğızıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyi ondadır ki, təcrübəli, müdrik rəhbər olan Heydər…

Abdullah Gül

Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti

Mərhum Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən idarəçiliyi sayəsində Azərbaycan bu…

Bənazir Bhutto

Pakistan İslam Respublikasının sabiq Baş naziri

Keçmiş Sovet İttifaqına daxil olmuş respublikalar arasında dövlət çevrilişi cəhdlərinin…

Eduard Şevardnadze

Gürcüstanın sabiq Prezidenti

XXI əsr Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikintisi ilə başlandı….

Leonid Kuçma

Ukraynanın sabiq Prezidenti

Mənim dostuma, çox hörmətli Heydər Əliyevə, bu gün Ukraynanın ali…

Murtaza Rəhimov

Başqırdıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan səmərəli şəkildə ictimai dəyişikliklər həyata keçirir,…

Emil Konstantinesku

Rumıniyanın sabiq Prezidenti

Cənab prezident Heydər Əliyevlə biz dəfələrlə görüşüb söhbət etmişik. Heydər…

Bülənd Ecevit

Türkiyə Respublikasının sabiq Baş naziri

Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dərin kökləri olan tarixi və mədəni…

Leonid Kravçuk

Ukraynanın sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevi ilk dəfə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin…

Aleksandr Kvasnevski

Polşa Respublikasının sabiq Prezidenti

Sizin bioqrafiyanıza yaxşı bələdəm. Biz cavan siyasətçilər Sizin fəaliyyətinizi daim…

Boris Yeltsin

Rusiya Federasiyasının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyev görkəmli dövlət xadimi, əsl ümummilli lider kimi Azərbaycan…

Aslan Carimov

Adıgey Respublikasının sabiq Prezidenti

Qafqaz dağlarının əzəmətli sıralarını şimaldan cənuba doğru Adıgey və Azərbaycan…