Aslan Carimov

Adıgey Respublikasının sabiq Prezidenti

Qafqaz dağlarının əzəmətli sıralarını şimaldan cənuba doğru Adıgey və Azərbaycan başa çatdırır. Obrazlı desək, onlar ümumqafqaz evinin bir hissəsidir. Heydər Əliyevin müdrikliyi, mətinliyi, şəxsi cəsurluğu, şəxsi taleyi, hər bir azərbaycanlının taleyi, bütün Azərbaycan dövlətinin taleyi bəri başdan elə müəyyənləşdirilmişdir ki, Azərbaycanı üçüncü minilliyə məhz Heydər Əliyev aparacaqdır. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına hədsiz məhəbbətində ardıcıldır. Belə prezidenti olan xalq xoşbəxtdir.