İş adamları

Dağıstan Turanlı

Türkiyənin “DHT Holding” şirkətinin prezidenti

Böyük dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, möhtərəm Heydər Əliyevin…

Devid Vudvord

“bp Azərbaycan” şirkətinin keçmiş prezidenti

Bizim burada etibarlı, etimadlı sərmayə qoymağımızın əsas və öncül səbəbi…

Con Braun

“bp” şirkətinin keçmiş prezidenti

Həqiqətən, Sizin qətiyyətiniz, əzminiz nəticəsində bir vaxtlar bizə yuxu kimi,…

Kusamiçe Masataki

Yaponiyanın “Nisso İvai” şirkətinin keçmiş prezidenti

Yaponiyada prezident Heydər Əliyevi çox nüfuzlu, görkəmli dövlət xadimi kimi…

Yasudo Hiroşi

Yaponiya İxrac-İdxal Bankının keçmiş prezidenti

Biz prezident Heydər Əliyevin ötən illər ərzində Azərbaycanda gördüyü çox…

Donald F. Fites

ABŞ-ın "Caterpillar" şirkəti direktorlar şurasının keçmiş sədri

Prezident Heydər Əliyev dünyada çox nadir rəhbərlərdən biridir. Cənab Prezident…

Bədr əl-Aibən

“Delta Oil” şirkətinin baş icraçı direktoru

Prezident Heydər Əliyev Azərbaycan və region üçün çox işlər görmüş,…

S. Rob Sübhani

ABŞ-ın "Caspian Group Holdings" şirkətinin prezidenti

Dörd-beş il bundan öncə Amerikanın kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumatların,…

Tomas M. Hamilton

“Pennzoil” şirkətinin keçmiş prezidenti

Heydər Əliyevin ali dövlət vəzifəsinə bütün xalq tərəfindən seçilməyi müdrikliyinin,…

Con Ayml

ABŞ-ın “Unocal Corporation” şirkətinin keçmiş prezidenti

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda iqtisadi və sosial islahatların…

Marti Miller

ABŞ-ın “Unocal Corporation” şirkətinin keçmiş vitse-prezidenti

Azərbaycan xalqı, həqiqətən, bəxtəvərdir ki, Sizin kimi bir lideri var….

Harald Norvik

"Statoil" şirkətinin keçmiş prezidenti

Dünyanın görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevi Norveçdə yaxşı tanıyırlar. Biz…

Georq Krupp

AFR-in "Deutsche Bank" idarə heyətinin keçmiş üzvü

Azərbaycanda sabitliyin və iqtisadi yüksəlişin təminatçısı məhz prezident Heydər Əliyevdir.

Don Steysi

“Amoco Canada Petroleum Company” şirkətinin keçmiş prezidenti

Cənab Prezident, biz bilirik ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyətin sabitləşdirilməsində Sizin…

Robert Gelvin

“Motorola” şirkətinin baş icraçı direktoru

Biz əminik ki, məhz Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan…

Tomas Klokenbrink

“North Absheron Operating Company” şirkətinin keçmiş prezidenti

Azərbaycan xalqı fəxr edə bilər ki, prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi…

Vəli Sarıtoprak

Türk Sənayeçi və İş Adamları Vəqfinin sədri

Heydər Əliyev bizim çox sevdiyimiz dövlət adamı, türk dünyasının öndəri,…

Vahid Ələkbərov

“LUKoil” neft şirkətinin keçmiş prezidenti

Dövlət rəhbəri kimi Heydər Əliyevin Azərbaycanın və bütövlükdə Cənubi Qafqaz…

İqor Makarov

“ARETI” beynəlxalq şirkətlər qrupunun prezidenti

Heydər Əliyev şanlı əmək yolu keçib və ən mühüm tarixi…

Caşvantlal Şah

“MJ Group” şirkətlər qrupunun keçmiş prezidenti

Azərbaycanın bugünkü gözəl durumu və işıqlı gələcəyi Heydər Əliyevin adı…

Valeri Maltsev

“Rostselmash” şirkətinin prezidenti

Bu günə qədər nail olduqlarının hamısı Heydər Əliyevin istedadının, əməksevərliyinin,…

Susan Krauç

“Spearhead Exhibitions/ Caspian Event Organizer LTD” şirkətinin keçmiş sədri

Heydər Əliyev bütün həyatını Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial durumunu…

Haşim Cocohadikusumo

“Nations Energy Company LTD” şirkətinin Direktorlar Şurasının keçmiş sədri

Heydər Əliyevin siyasəti sayəsində Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya bazarlarına çıxarılmasına…

Tim Seyka

“Exxon Mobil Exploration” şirkətinin keçmiş prezidenti

Heydər Əliyevin müdrik və qayğıkeş rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqının əldə…

Piter Freyzer

“JKX Oil and Gas” şirkətinin keçmiş sədri

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dünyada nəzərəçarpan statusa nail olmuşdur…

Villiem van Vout

"Fondel Metal Participation B.V." şirkətinin direktorlar şurasının keçmiş sədri

Azərbaycan xalqının taleyində, onun bugünkü müstəqilliyinin əldə olunmasında və xoşbəxt…