Testimonials

Süleyman Dəmirəl

Türkiyə Respublikasının sabiq Prezidenti

Qardaşım Heydər Əliyevin dövlət adamı kimi xüsusiyyətləri, istedadı və təcrübəsi…

Bill Klinton

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan müstəqillik yolunda qarşılaşdığı çətinliklərin…

Eduard Şevardnadze

Gürcüstanın sabiq Prezidenti

XX əsr liderlər əsridir, Heydər Əliyev də əsrimizin lideridir.