Elm, mədəniyyət və din xadimləri

Çingiz Aytmatov

Məşhur Qırğızıstan yazıçısı

Heydər Əliyev, həqiqətən də, tarixi, hətta əfsanəvi bir şəxsiyyətdir. Bu,…

Oljas Süleymenov

Məşhur Qazaxıstan yazıçısı

SSRİ-nin «yenidənqurma eşqinə düşən» rəhbərliyi peşəkarları vəzifədən uzaqlaşdıraraq, yeni dövlətlərin…

Xulio İqlesias

İspaniya müğənnisi

Cənab Prezident, mənim Sizə deyiləcək bir neçə sözüm vardır. Həmişə…

Mstislav Rostropoviç

Məşhur violenç ifaçısı, dirijor

Heydər Əliyev bütün düyünləri açmağa qadir olan şəxsiyyətdir. Məhz sevimli…

Viktor Sadovniçi

Moskva Dövlət Universitetinin rektoru

Heydər Əliyevin Moskva Universitetinə vətəndaş məsuliyyəti ilə göstərdiyi dəstəklə bağlı…

Barış Manço

Türkiyə Respublikasının Dövlət sənətçisi

Heydər Əliyevi türk dünyasının görkəmli siyasi xadimi kimi Türkiyədə də…

Oleq Kutafin

Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının keçmiş rektoru

Biz Sizi Azərbaycan millətinin fitri istedada malik oğlu kimi tanıyırıq….

Elizabet Şervud-Randall

ABŞ Stenford Universitetinin professoru

Prezident Heydər Əliyev dünya dövlətlərinin liderləri arasında çox böyük nüfuza…

Odri Aldstadt

ABŞ tarixçisi

Bütün güclü şəxsiyyətlər kimi Heydər Əliyev hamını öz arxasınca apara…

Qulamrza Səbri Təbrizi

Böyük Britaniyanın Edinburq Universitetinin keçmiş professoruyazıçı-alim

Heydər Əliyev bütün varlığı ilə xalqa bağlı adamdır. Hər bir…

Rimma Kazakova

Rusiya şairəsi

Bu gün bir çox siyasətçilər hiylələr qurmaqla, xalqları bir-birinə qarşı…

Vladislav Kazenin

Rusiya Federasiyası Bəstəkarlar İttifaqının keçmiş sədri

Mən inanıram ki, Heydər Əliyev kimi prezidenti olan ölkə qarşıya…

Maya Plisetskaya

Rusiya balerinası, SSRİ Xalq artisti

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda kiçik bir vaxt ərzində çox…

İvan Draç

Ukrayna şairi

Prezident Heydər Əliyev mədəniyyət və ədəbiyyata böyük hörmət bəsləyir. Bu,…

Muxtar Şaxanov

Qazaxıstan və Qızğızıstanın Xalq şairi

Heydər Əliyev Azərbaycanın rəşadətli oğludur.

Georgi Şokin

Beynəlxalq Kadr Akademiyasının prezidenti

Hələ 1969-cu ildə Siz Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayaraq, ilk 50…

Boris Oleynik

Məşhur Ukrayna yazıçısı

Azərbaycanın milli lideri, böyük siyasətçi, hamının görkəmli dövlət xadimi kimi…

Sergey Baburin

Rusiya Dövlət Ticarət-İqtisadiyyat Universitetinin keçmiş rektoru

Siyasi fəaliyyətim dövründə müxtəlif siyasətçilərlə görüşmüşəm. Onların arasında çoxlu tanınmış…

Nikas Safronov

Məşhur rusiyalı rəssam,Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının professoru

Nə gizlədim, mən Heydər Əliyevi yaxından tanıyana qədər ona münasibətim…

Leonid Medvedko

Rusiya Elmlər Akademiyasının professoru

Cənab Prezident, icazə verin, həqiqətən, Şərqsayağı İslam qonaqpərvərliyi üçün Sizə…

Dmitri Qnatyuk

SSRİ Xalq artisti

Mənim azərbaycanlılarla tanışlığım təkcə müğənnilərlə məhdudlaşmırdı. Siyasi xadim Heydər Əlirza…

Maryam Lordkipanidze

Gürcüstan Elmlər Akademiyasının akademiki

Azərbaycan dövlətinin prezidenti kimi Sizin yeritdiyiniz siyasi xətt, Qafqazda və…

Vsevolod Şilovski

Rusiya Federasiyasının Xalq artisti

Heydər Əliyev SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində işlədiyi…

Arkadi Nesterov

Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki

Mən ötən illəri, Zərifə xanımla görüşlərimizi, birgə fəaliyyətimizi həmişə məmnunluq,…

Nüsrət Aras

Ankara Universitetinin keçmiş rektoru

Prezident Heydər Əliyevin beynəlxalq sülh uğrunda və bölgəmizdə əmin-amanlığın, sabitliyin…

Anatoli Torkunov

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Universitetinin rektoru

Məhz Heydər Əliyevin siyasətçi, dövlət xadimi istedadı, şəxsi keyfiyyətləri, iradəsi,…

Teyri dö Montbrial

Fransa Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun direktoru

Mən bilirdim ki, Heydər Əliyevin çox güclü, əfsanəvi yaddaşı var….

Viktor Kaznaçeyev

Pyatiqorsk Dövlət Texnologiya Universitetinin keçmiş rektoru

Siz elə bir yaşa və sosial vəziyyətə çatmısınız ki, mən…

Tunc Erem

Mərmərə Universitetinin keçmiş rektoru

Heydər Əliyevin qloballaşan dünyada beynəlxalq əlaqələri hər zaman dəstəkləyən əvəzsiz…

Baxıtjan Abdraim

L.Qumilyov adına Milli Avrasiya Universitetinin keçmiş rektoru

Heydər Əliyev türk dünyasının böyük oğlu idi. Azərbaycanın ümummilli lideri…

Leonid Yakuboviç

Rusiya Federasiyasının Xalq artisti

Heydər Əliyev çox mühüm tarixi şəxsiyyət idi. Onu, heç şübhəsiz,…

Kaleriya Kislova

"Vremya" informasiya proqramının keçmiş baş rejissoru

O, sözün əsl mənasında, ölkəni girdabdan çıxardı. O, doğrudan da,…