Leonid Yakuboviç

Rusiya Federasiyasının Xalq artisti

Heydər Əliyev çox mühüm tarixi şəxsiyyət idi. Onu, heç şübhəsiz, Şarl de Qoll və Vinston Çörçil kimi şəxsiyyətlərlə müqayisə etmək olar. Xalq da Heydər Əliyevi sevirdi, bunu çox adamdan eşitmişəm. Özü də sevgiləri hörmətlərindən irəlidə gəlib. Xalqın belə rəğbətini qazanmağı bacaranlar çox deyil.