Vladislav Kazenin

Rusiya Federasiyası Bəstəkarlar İttifaqının keçmiş sədri

Mən inanıram ki, Heydər Əliyev kimi prezidenti olan ölkə qarşıya çıxan bütün çətinliklərin öhdəsindən mətanətlə gələcək.