Vladimir Xubiyev

Qaraçay-Çərkəz Respublikasının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyev, Sizin seçkiləriniz ərəfəsində mən kənd rayonunda çoxlu adamla görüşmüşdüm və 90 yaşlı bir qoca məndən soruşdu: “Necə bilirsən, Heydər Əliyev seçkilərdə qalib gələcəkmi?” Mən “Bəli qalib gələcək” – deyə cavab verdim və soruşdum ki, niyə belə sual verirsən, o cavab verdi ki, Heydər Əliyev Azərbaycana gəldi və müharibəni dayandırdı. Heydər Əliyev, sadə adamlar Sizə bax belə qiymət verirlər, xidmətlərinizi xalq arasında qiymətləndirirlər, Sizin üçün Allaha yalvarır və Sizə yaxşılıq arzulayırlar.