Vladimir Kaliniçenko

Ümum-Rusiya ictimai-siyasi təşkilatının keçmiş vitse-prezidenti

Heydər Əliyevlə görüş mənə çox güclü təəssürat bağışladı. Qarşımda çox ağıllı, iradəli və qeyri-adi dərəcədə heyranedici bir şəxsin olduğunu hiss edirdim. Heydər Əliyev ailəsinə, xüsusilə də oğlu İlham Əliyevə çox bağlı idi.