Villiem van Vout

"Fondel Metal Participation B.V." şirkətinin direktorlar şurasının keçmiş sədri

Azərbaycan xalqının taleyində, onun bugünkü müstəqilliyinin əldə olunmasında və xoşbəxt gələcəyinin təmin edilməsində Heydər Əliyevin istinasız rolu ölkəsindən çox-çox uzaqlarda məlumdur. Əminəm ki, Heydər Əliyev hələ uzun illər Azərbaycana rəhbərlik edəcək və onun rəhbərliyi altında Azərbaycan yeni-yeni qələbələrə nail olacaqdır.