Viktor Kaznaçeyev

Pyatiqorsk Dövlət Texnologiya Universitetinin keçmiş rektoru

Siz elə bir yaşa və sosial vəziyyətə çatmısınız ki, mən Sizə tükənməz enerji və cansağlığı arzulayıram. Bu Azərbaycanın bundan sonra da çiçəklənməsi üçün lazımdır, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin strateji inkişafı və möhkəmlənməsi üçün lazımdır.

Heydər Əlirza oğlu, sizin böyük nüfuzunuz bizim çoxmillətli Qafqazda sosial-iqtisadi və siyasi tərəfdaşlığın sabitliyinin rəmzidir. Heydər Əlirza oğlu, biz Sizi xatırlayırıq, sevirik, Sizə və Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, firavanlıq və uğurlar arzulayırıq.