Valeri Maltsev

“Rostselmash” şirkətinin prezidenti

Bu günə qədər nail olduqlarının hamısı Heydər Əliyevin istedadının, əməksevərliyinin, qətiyyətinin və sönməz həyat enerjisinin nəticəsidir. Heydər Əliyevin əmək bioqrafiyası, həqiqətən, böyük hörmət hissi doğurur.