Vəli Sarıtoprak

Türk Sənayeçi və İş Adamları Vəqfinin sədri

Heydər Əliyev bizim çox sevdiyimiz dövlət adamı, türk dünyasının öndəri, böyüyüdür. Heydər Əliyev Sovet İttifaqının Siyasi Bürosuna qədər yüksələn yeganə türk insanıdır. Həyatınız daim mücadilə içində keçmişdir. Sizə hörmətimiz, sevgimiz sonsuzdur.