Trudi Rubin

ABŞ-ın "The Philadelphia Inquirer" qəzetinin siyasi şərhçisi

Heydər Əliyev özünün heyrətamiz gedişləri ilə fərqlənir. İndi O, əsas etibarilə müsəlmanlar yaşayan və İranla həmsərhəd olan dövlətində bazar iqtisadiyyatı və dünyəvi cəmiyyət qurmaq istəyir.

Heydər Əliyevin iradəsi sayəsində Azərbaycan keçmiş sovet respublikaları arasında yeganə dövlətdir ki, öz ərazilərindən rus qoşunlarını çıxara bilmişdir.