Timm Eqqar

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının keçmiş energetika naziri

Möhtərəm cənab Prezident, həqiqət ondan ibarətdir ki, Sizin müdrik rəhbərliyiz sayəsində Azərbaycan keçmiş Sovet İttifaqının lider dövlətləri ilə müqayisədə həddindən çox nailiyyətlər əldə edibdir. Siz, həqiqətən, yeni Azərbaycan dövlətinin qurucususunuz.

Şəxsən sizin qayğınız və köməyiniz olmasaydı, nə biz burada iştirak edərdik, nə də əməkdaşlıq barədə bu qədər saziş imzalanardı. Bütün xarici şirkətlər və ölkələr adından mən Sizin gördüyünüz böyük işləri nəzərə çatdırmaq istəyirəm.