Susan Krauç

“Spearhead Exhibitions/ Caspian Event Organizer LTD” şirkətinin keçmiş sədri

Heydər Əliyev bütün həyatını Azərbaycan Respublikasının siyasi və sosial durumunu və hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahının yaxşılaşdırılmasına həsr etmişdir. Onun müdrik və düzgün daxili və xarici siyasəti nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu durmadan artır, ölkədə demokratik ruh güclənir, sabitlik günbəgün möhkəmlənir.