Ross Vilson

ABŞ-ın Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş səfiri

Heydər Əliyevin liderliyi altında Azərbaycan dövləti xalqı üçün daha demokratik, daha çiçəklənən və sülhsevər bir gələcək qurulması yolunda nailiyyətlər əldə edir. Heydər Əliyev sabitlik və sağlam iqtisadi idarəetmə sistemi yaratmaqla düzgün xətt götürüb.