Riçard Şelbi

Keçmiş ABŞ senatoru

Biz Azərbaycanla yaxın əməkdaşlıq, qarşılıqlı surətdə faydalı ticarət etmək niyyətindəyik və güman edirik ki, Azərbaycan prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə öz müstəqilliyini qoruyub saxlamağa qadirdir, bölgədə sülhün və inkişafın daşıyıcısı ola bilər.