Rene Monori

Fransa senatının keçmiş sədri

Obyektiv müfəssəl məlumatları Heydər Əliyev kimi qiymətləndirən ikinci adam tanımıram.