Rafael Esteralla

NATO Parlament Assambleyasının keçmiş prezidenti

Biz Heydər Əliyevin bu günə qədər göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndiririk və parlamentdə müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edən nümayəndələrlə görüşlər zamanı onu da bildirmişik ki, Azərbaycanın qərbyönümlü olmasını və Azərbaycanın azadlıq, demokratiya və qanunun aliliyi tərəfində olmasını yüksək qiymətləndiririk.