Patriarx II İlya

Gürcüstan katalikosu

Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, onun Sizin kimi müdrik və səriştəli Prezidenti var. Xalqlarımızın böyük çətinliklərlə üzləşdiyi keçid dövründə dövlətlərimiz qarşısında duran böyük problemləri yalnız Sizin kimi müdrik rəhbərlər həll edə bilərlər.

Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla Azərbaycan dövləti düzgün, xalqların arzu və istəyinə uyğun milli siyasət yeridir.