Oleq Kutafin

Moskva Dövlət Hüquq Akademiyasının keçmiş rektoru

Biz Sizi Azərbaycan millətinin fitri istedada malik oğlu kimi tanıyırıq. Elə bir oğul ki, o Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına əvəzsiz töhfə vermişdir. Biz Sizi həm də sovet xalqının dahi oğlu kimi xatırlayırıq. Elə bir oğul ki, keçmiş dövlət rəhbərlərindən biri olarkən SSRİ-nin bütün xalqlarının inkişafına töhfə vermişdir.

Müəyyən bir mərhələdə indi bizim hüquqi varisi olduğumuz Ümumittifaq İnstitutunu ləğv etməyi qərara almışdılar. İnstitutun ovaxtki rəhbərliyi kömək istəmək məqsədilə Heydər Əliyevə müraciət etdi. Bu fəaliyyət sahəsinə baxan Heydər Əliyev həmişəki kimi müdrik bir qərar qəbul etdi və institutumuz ləğv olunmaqdan xilas oldu.

Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına əvəzsiz töhfə vermişdir.