Moşe Katsav

İsrail dövlətinin sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevin Azərbaycanda sülh və sabitlik yaratmaq səyləri bütün dünyada mövcud olan münaqişələrin dincliklə həll edilməsi üçün qürur və ümid mənbəyidir.