Mixail Qorbaçov

Keçmiş SSRİ-nin Prezidenti

Heydər Əliyev ağıllı, möhkəm iradəli və ehtiyatlı olan görkəmli siyasətçidir. Heydər Əliyev qabiliyyətli, bacarıqlı insandır, o SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi hökuməti də real surətdə tam gücü ilə işlədə bilərdi. Siyasi Büronun fəal üzvü və son dərəcə ciddi rəhbər idi. O, prinsipial bir şəxs idi, onun səviyyəsi də siyasi miqyasda buna imkan verirdi. Möhkəm iradəli keyfiyyətlərə də malik idi.