Maykl Kelli

Məşhur ictimai-siyasi xadim

Biz keçmiş dövrdə də öz ölkəsinə rəhbərlik edən, indi dərin siyasi və iqtisadi dəyişikliklər aparmaqda davam edən və ölkəsini əsl yeni müstəqil dövlət kimi irəliyə aparan, bütün regionda çox önəmli liderlik rolu oynayan Heydər Əliyevin fikirləri ilə tanış olmaq imkanı əldə etdiyimizə görə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.