Maykl Debeyki

Dünya şöhrətli ürək cərrahı

Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyev ülvi, bəşəri hisslərlə yaşayan bir rəhbərdir.