Marqaret Tetçer

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığının sabiq Baş naziri

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev müasir zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimlərindən biridir.