Madlen Olbrayt

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev açıq və qətiyyətli mövqeyi olan bir dövlət xadimidir. O, Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə sahəsində iki ölkənin işbirliyinə böyük əhəmiyyət verən, ABŞ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsinə səy göstərən tanınmış bir şəxsiyyətdir.

Prezident Bill Klintonun prezident Heydər Əliyevlə görüşündən məmnunam. Bu vəzifədə olduğum dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Heydər Əliyev kimi qarşılanan ikinci prezident hələ görməmişəm.