Məsud Yılmaz

Türkiyə Respublikasının sabiq Baş naziri

Heydər Əliyev baxışlarına və təkliflərinə böyük əhəmiyyət verdiyimiz bir liderdir. Onun istər Qafqaz məsələlərinə, istərsə də regiondakı digər məsələlərə verdiyi qiyməti öyrənməkdən məmnun olacağam.

Dövlət rəhbərliyi sahəsində zəngin təcrübəsi olan Heydər Əliyevin ötən çətin dövrdə respublikaya başçılıq etməsinin həm Azərbaycan, həm də Qafqaz üçün böyük əhəmiyyəti var.