Kanq Sanq Yu

Cənubi Koreya diplomatı

Koreya birləşəndən sonra onun adaptasiya olunması yolunda bir sıra problemlər meydana çıxacaq. Sosialist partiyasında olan qüvvələr buna ciddi əngəl törədir. Bu maneələr Heydər Əliyevə də yaxşı tanışdır. Əgər bizi barışdırmağı öz üzərinə götürərsə, Heydər Əliyevin ölkəsinin sürətlə inkişaf edib iqtisadi problemlərinin aradan qaldırılmasında əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.