Kamal Akın

Türkiyə Respublikasının ictimai xadimi

Heydər Əliyev Sovet İttifaqının tarixində uzun illər sovet rejiminin, Kremlin zirvəsində oturmuş yeganə türkdür.