Jelyu Jelev

Bolqarıstan Respublikasının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevi biz təcrübəli dövlət xadimi, müasir Azərbaycanın qurucusu kimi tanıyırıq. Müasir dövrümüzdə dövlət təsisatlarını bəzən son dərəcə ağır şərtlər altında yaratmağın və möhkəmlətməyin kəskin zəruriliyi ortaya çıxır. Bu baxımdan Sizin çətinlikləriniz daha böyükdür, onların aradan qaldırılması isə ağlasığmaz səylər və siyasi nəzakət tələb edir.

Heydər Əliyev dövrümüzün böyük siyasi xadimidir, onunla keçirdiyim hər bir görüş böyük hadisədir və bu görüşləri yüksək qiymətləndirirəm. Bolqarıstanda Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə böyük maraq vardır.