İqor Rodinov

Rusiya Federasiyasının keçmiş müdafiə naziri

Mən Heydər Əliyevi görkəmli siyasi xadim, keçmiş Sovet İttifaqının rəhbərlərindən biri, indi isə yeni müstəqil Azərbaycanın başçısı kimi çoxdan tanıyıram.