İon İliyesku

Rumıniyanın sabiq Prezidenti

Heydər Əliyev cənablarının əzmi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda insanların çəkdikləri əzab-əziyyətlərə son qoyulacaqdır.

Biz prezident Heydər Əliyevin adını müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan xalqının, öz ölkəsinin inkişafı üçün göstərdiyi mübarizə ilə  əlaqələndiririk.