Hasan Moğol

İpək Yolu Vəqfi İdarə Heyətinin sədri

Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin böyük dövlətçilik təcrübəsi və zəngin siyasi fəaliyyəti təkcə öz ölkəsində deyil, dünyanın nüfuz dairələrində də yüksək qiymətləndirilir. Prezident Heydər Əliyevin gördüyü böyük işlər miqyasına və əhəmiyyətinə görə yalnız Azərbaycanın deyil, regionun və dünya sivilizasiyasının tərəqqisinə xidmət edir.