Harun Qayaçı

Jurnalist

Bu gün Azərbaycanın başında siyasi intuisiyası olan, dünya siyasətini çox gözəl bilən, dünyada baş verən və baş verməkdə olan prosesləri, qüvvələr nisbətini çox dəqiq dəyərləndirən təcrübəli bir siyasətçi dayanır. Türkcə çox gözəl danışan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev araşdırmalarımızın nəticələrinə görə Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti tərəfindən sevilən və inanılan bir liderdir.