Harald Norvik

"Statoil" şirkətinin keçmiş prezidenti

Dünyanın görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyevi Norveçdə yaxşı tanıyırlar. Biz Heydər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi və ölkə iqtisadiyyatının durmadan inkişaf etdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirləri ürəkdən dəstəkləyirik.