Həsən Ruhani

İran İslam Respublikasının sabiq Prezidenti

Böyük bir siyasi xadim olduğuna görə biz Heydər Əliyevin təcrübəsinə əsaslanaraq münasibətlərimizdə yeni keyfiyyətli əlaqələr yaratmaq əzmindəyik.

Cənab Heydər Əliyev, Sizin şəxsiyyətinizə bizim böyük hörmətimiz var.