Dmitri Savelyev

Rusiya–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri

Heydər Əliyev dahi, müdrik siyasətçi idi. Biz ruslar Heydər Əliyevin nailiyyətlərindən, o cümlədən şimal ərazilərimizin təchizatına kömək edən boru kəmərlərindən, dəmir yollarından, avtomobil yollarından hələ də istifadə edirik. Mən bunu artıq demişdim və yenə də deyəcəyəm ki, hakimiyyətə zəif Qorbaçov yox, Heydər Əliyev kimi güclü və müdrik lider gəlsəydi, SSRİ dağılmayacaq, özünü təmin edən ən güclü dövlətə çevriləcəkdi.