Caşvantlal Şah

“MJ Group” şirkətlər qrupunun keçmiş prezidenti

Azərbaycanın bugünkü gözəl durumu və işıqlı gələcəyi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.