Betti Bleyer

"Az-International" jurnalının redaktoru

Azərbaycanda iqtisadi tərəqqinin baş verməsində Heydər Əliyevin böyük rolu olmuşdur. O, ölkədə sosial və iqtisadi sabitlik yaratdı. Siz bütün bunların, keçid dövrünün şahidlərisiniz və bilirsiniz ki, bu necə çətin bir məsələdir.