Barak Obama

Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq Prezidenti

Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi və məqsədyönlülüyü nəticəsində Şərq-Qərb enerji dəhlizinin əsası qoyulub.  “Azəri”, “Çıraq”, “Günəşli” neft yataqları, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri, “Şahdəniz” qaz yatağı və Cənubi Qafqaz qaz kəməri kimi böyük enerji layihələrinə qoyulan iri sərmayələr Azərbaycana və onun beynəlxalq tərəfdaşlarına əhəmiyyətli ticari, iqtisadi və strateji mənfəət gətirib.