Arkadi Nesterov

Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki

Mən ötən illəri, Zərifə xanımla görüşlərimizi, birgə fəaliyyətimizi həmişə məmnunluq, eyni zamanda kədər hissi ilə xatırlayıram. Zərifə xanım qeyri-adi qadın və Azərbaycan elminə öz töhfəsini vermiş görkəmli, ciddi alim idi. Mən ürəkdən fəxr edirəm ki, eyni problemlər üzərində biz bir yerdə işləmişik, birlikdə iki kitab yazmışıq. Zərifə xanım bütün fəaliyyəti ilə, haqlı olaraq, Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki adına layiq görülmüşdür.

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Heydər Əlirza oğlu ilə səmimi dostluğumuzdan da danışmaya bilmərəm. Heydər Əliyev heyrətamiz bir şəxsiyyət idi. İlk növbədə, onun zəkasını və erudisiyasını qeyd etmək istərdim. O, ən müxtəlif sahələrdən – incəsənətdən də, müxtəlif elmin bir çox sahələrindən də xəbərdar idi. Buna görə də onunla ünsiyyətdə olmaq həmişə maraqlı idi. Nəhayət, O yorulmaq bilməyən insan idi.

Bir dəfə yayda həyat yoldaşımla Zaqulbada istirahət edirdik. Göydən sanki od ələnirdi. Televiziya ilə isə Heydər Əlirza oğlunun hər gün kənd rayonlarına getdiyini, heyvandarlıq fermalarına və digər kənd təsərrüfatı obyektlərinə baş çəkdiyini görürdük. Hər gün belə olurdu, bir rayondan başqasına gedirdi… O, həqiqətən də, son dərəcə işgüzar idi və yorulmaq nə olduğunu bilməzdi. Buna görə heç də təəccüblü deyildir ki, Azərbaycan həmişə birincilər sırasında olurdu.

Mən Heydər Əlirza oğlu ilə Zərifə xanımı bir-birinə bağlayan sonsuz məhəbbətdən də danışmaya bilmərəm. Onların arasında olan ülvi məhəbbəti sözlə ifadə etməyə çətinlik çəkirəm. Bu gözəl qadının həyatdan getməsi Heydər Əlirza oğlu üçün əsl faciə oldu. Bu bizi də son dərəcə kədərləndirmişdi.

Mən çox şadam ki, İlham Əliyev Azərbaycanın Prezidenti seçilmişdir. İlham Əliyev çox ağıllı və işgüzar siyasətçidir və əminəm ki, atasının başladığı işi layiqincə davam etdirəcəkdir.

Biz Azərbaycanı çox sevirik və bir daha oraya gedəcəyimizə ümid bəsləyirik. Azərbaycana tərəqqi, əmin-amanlıq, sabitlik və daimi iqtisadi inkişaf arzulayırıq.