Andrey Kokoşin

Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş katibi

Biz Heydər Əliyevin dövlət müdrikliyini, qardaş Azərbaycan xalqının rifahı, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı naminə nailiyyətlərini yüksək qiymətləndiririk.