Andrey Dementyev

Rusiya şairi

Heydər Əliyev mənim yaddaşıma çox yüksək mədəni dəyərlərə sahib bir şəxsiyyət kimi həkk olunub.