Anatoli Malofeyev

Belarus Parlamenti Nümayəndələr Palatasının keçmiş Sədri

Cənab Prezident, tale Sizə fitri istedad vermişdir. Bütün dünya Sizi böyük siyasi və dövlət xadimi, müasir tipli ölkənin rəhbəri kimi tanıyır. Sizin böyük həyat yolunuz, zəngin tərcümeyi-halınız öz xalqınıza, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi qüdrətinin və milli təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə təmənnasız və fədakarcasına xidmətin parlaq sübutudur.