Aleksandr Poçinok

Rusiya Federasiyasının keçmiş əmək və sosial inkişaf naziri

Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, sosial-əmək sahəsində dinamik inkişaf edən Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığı Heydər Əliyevdən dəstək alır və gözəl perspektivlərə malikdir.

Heydər Əliyevin zəngin həyat təcrübəsi, vətənə fədakarcasına xidmət etməyi Rusiya Federasiyası xalqları arasında Ona yüksək nüfuz və dərin hörmət qazandırmışdır.