Aleksandr Kavsadze

Gürcüstanın siyasi xadimi

Şəxsən mənim üçün və şübhəsiz ki, Gürcüstan ictimaiyyətinin bir çox nümayəndələri üçün Heydər Əliyev ideal rəhbər təcəssümüdür.