Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani

İran İslam Respublikasının sabiq Prezidenti

Möhkəm əminəm ki, Azərbaycan Respublikası Heydər Əliyevin müdrik rəhbərliyi və zəngin təcrübəsi, xalqın güclü müdafiəsi sayəsində inkişaf və tərəqqi yolunda inamla addımlayacaq.

Prezident Heydər Əliyevin yeritdiyi siyasət düzgün siyasətdir və öz xalqı üçün düzgün yol açmışdır. Mən əminəm ki, bu yol Azərbaycanın bütün problemlərinin tezliklə həll olunmasına gətirib çıxaracaqdır.